TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh bán hàng, tiếp thị quảng bá mở rộng mạng lưới tiêu thụ, tìm hiểu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kênh phân phối sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, trưng bày giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ giao lưu thương mại, phát triển thị trường. Sở Công Thương Hòa Bình thông báo kế hoạch tổ chức Triển lãm, Tham gia Đoàn giao dịch thương mại cụ thể như sau:

1. Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2016 (file chi tiết đính kèm).

2. Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân T6/2016 (file chi tiết đính kèm).

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212