Thời sự trong ngày

Nghị định 07/2016/NĐ-CP (Nghị định 07) có một số điểm mới khá quan trọng đối với chi nhánh và văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. PLF tóm lược một số nội dung chính như sau:

Giới hạn số lượng VPĐD và chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hiện nay các quy định hiện hành chưa giới hạn về số lượng chi nhánh cũng như VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 07 hiệu lực ngày 10/3/2016 đã quy định cụ thể một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một VPĐD, Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ sung điều kiện thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam

Pháp luật hiện hành quy định thương nhân nước ngoài muốn thành lập VPĐD, Chi nhánh tại Việt Nam phải là những thương nhân được pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc được pháp luật ở các quốc gia này công nhận.

Ngoài tiêu chí này, Nghị định 07 quy định cụ thể thêm điều kiện về nơi đăng ký của thương nhân nước ngoài hoặc nơi công nhận phải là những quốc gia, vùng lãnh thổ có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bổ sung điều kiện về thời hạn trong Giấy đăng ký kinh doanh

Đối với Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ cấp giấy phép thành lập VPĐD hoặc Chi nhánh.

Bổ sung điều kiện nội dung hoạt động

Mặc dù trước đây Nghị định 72 không đề cập đến vấn đề điều ước quốc tế, nhưng trên thực tế, khi giải quyết các vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài, Việt Nam phải thực hiện đúng theo các nội dung mà mình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay, Nghị định 07 đã cụ thể hóa vấn đề này, theo đó để được cấp giấy phép thành lâp VPĐD, Chi nhánh thì nội dung hoạt động của VPĐD, Chi nhánh phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với Chi nhánh thì còn phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài đó.

Những điểm mới của Nghị định 07 đã giúp những quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập VPĐD, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thêm phần minh bạch, rõ ràng và đầy đủ. Điều này có tác động tích cực đến các thương nhân nước ngoài khi muốn tiến hành các hoạt động thương mại tại Việt Nam thông qua việc thành lập VPĐD, Chi nhánh.

Tuy nhiên thương nhân nước ngoài khi tiến hành thành lập VPĐD, Chi nhánh vẫn gặp một số khó khăn như không phải mọi ngành nghề đều được thành lập chi nhánh tại Việt Nam mà tùy theo quy định của WTO pháp luật chuyên ngành, chứng minh năng lực tài chính của thương nhân nước ngoài khó khăn, hay việc hồ sơ thành lập phải gửi về Bộ Công thương hoặc cơ quan Bộ khác tùy từng trường hợp cụ thể .... . PLF khuyến nghị thương nhân nước ngoài nên tham vấn các chuyên gia pháp lý các điều kiện cụ thể trước khi thành lập VPĐD, Chi nhánh tại Việt Nam.

Tải Nghị định tại đây

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User