Thời sự trong ngày

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BCT quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, thương nhân tham gia hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài phải được Bộ Công thương cấp Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép) sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Các Sản phẩm quân phục sản xuất, gia công xuất khẩu cho lực lượng vũ trang nước ngoài không được tiêu thụ tại Việt Nam.

Nguyên liệu, phụ liệu sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan từ khi nhập khẩu cho đến khi sản phẩm quân phục thực xuất khỏi Việt Nam. Hoạt động gia công xuất khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép và Thủ tục nhập khẩu hàng mẫu quân phục Thương nhân nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Bộ Công Thương được quy định tại Điều 5 và Điều 8của Thông tư.

Ban hành theo Thông tư này Danh mục sản phẩm quân phục trang bị cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (quy định tại Phụ lục I). Hàng dệt may thuộc Danh mục này nhưng không phải là sản phẩm quân phục trang bị cho lực lượng vũ trang nước ngoài không phải xin Giấy phép của Bộ Công Thương.

Tải Thông tư tại đây

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User