TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
dt 241120202223 ltt 0868 1 
 Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 24/11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

        Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế đạt được những kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 3,59%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 46.610 tỷ đồng, tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,032 tỷ USD, tăng 31,72% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 11.480 tỷ đồng, tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước; năm 2020 có thêm 4 xã về đích NTM, nâng tổng số xã về đích NTM là 57 xã; thu NSNN đạt 4.512 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Các nhiệm vụ văn hóa – xã hội cơ bản duy trì ổn định…

Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động SX-KD; tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhưng không đạt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Cơ cấu nguồn thu chưa bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực, ổn định, chủ yếu thu từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình và thu từ đất...

Năm 2021, tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 69,7 triệu đồng, tổng thu NSNNđạt 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 29%... Các đại biểu thống nhất tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép”. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng...

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung, gồm: Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương về các nội dung hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Voronezh, Liên bang Nga; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy về việc cho chủ trương ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình của Ủy ban Kiểm traTỉnh ủy, dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021... và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng nhiệm vụ năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chính vì vậy, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải thay đổi tư duy, hành động, có giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, yếu kém, đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân tích rõ khó khăn, thuận lợi, xây dựng kịch bản chi tiết khắc phục những yếu kém theo hướng rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Mỗi cấp, ngành, địa phương lựa chọn những công việc, nội dung trọng điểm, trọng tâm là quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, nhất là các công trình, dự án có sức lan tỏa lớn; xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án; đồng thời rà soát các dự án triển khai không bảo đảm tiến độ, cam kết xử lý theo quy định, tạo môi trường đầu tư minh bạch của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Quyết liệt chỉ đạo các giải pháp cụ thể tăng nguồn thu từ đất.

Đối với báo cáo công tác KTGS, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Cần đánh giá cụ thể những tồn tại, yếu kém, thực hiện nghiêm túc các quy định về KTGS của Đảng, tập trung kiểm tra vào lĩnh vực như đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên - môi trường; giám sát công tác KTGS của các cấp ủy gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Các cấp, ngành không được chủ quan, lơ là trước diễn biến dịch Covid-19, thực hiện tốt "mục tiêu kép" phát triển KT-XH và phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo bảo đảm tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả khi ban hành.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212