TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 5 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
dt 31020201938 btv-ra-m-t 
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII

Chiều 3/10, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành đúng nội dung.

        Đại hội đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh trần trách nhiệm, tập trung thảo luận và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: báo cáo thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, đóng góp, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

dt 31020201929 8728cf6df42f0a71533e 
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã có 104 đại biểu với 105 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và tham luận tại hội trường, nội dung ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết,  thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh. Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình và làm rõ một số vấn đề các đại biểu đóng góp cho văn kiện, đồng thời giao Tiểu ban văn kiện nghiên cứu, chọn lọc để hoàn thiện văn kiện và cụ thể hóa bằng chương trình hành động để thực hiện trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào ngày 2/10, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 12 đồng chí vào BTV; bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức  Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội bầu UBKT Tỉnh ủy khóa XVII gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.  Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý, cùng toàn thể Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững và giầu đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, trung thực, Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí tiêu biểu cho trên 67.000 đảng viên trong Đảng bộ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và Nhân dân tỉnh nhà giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ và có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212