Thời sự trong ngày

Để hỗ trợ các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nắm bắt thông tin về tình hình cung cầu, giá cả, chính sách quản lý xuất nhập khẩu…nhằm kịp thời ứng phó với biến động của thị trường, định hướng phát triển sản phẩm và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã xây dựng, tổng hợp và biên tập “Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản”. Bản tin này được đăng tải định kỳ hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn/ban-tin-thi-truong-nong-lam-thuy-san).

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông báo tới Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và tham khảo. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản - Cục Xuất nhập khẩu (điện thoại: 024.22205440, 024.22205311; Fax: 024.22205520; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập