TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Để hỗ trợ các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nắm bắt thông tin về tình hình cung cầu, giá cả, chính sách quản lý xuất nhập khẩu…nhằm kịp thời ứng phó với biến động của thị trường, định hướng phát triển sản phẩm và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã xây dựng, tổng hợp và biên tập “Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản”. Bản tin này được đăng tải định kỳ hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn/ban-tin-thi-truong-nong-lam-thuy-san).

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông báo tới Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và tham khảo. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản - Cục Xuất nhập khẩu (điện thoại: 024.22205440, 024.22205311; Fax: 024.22205520; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212