TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 14/4/2017, Ban chỉ huy PCTT & TKCN ngành Công Thương ban hành Kế hoạch số 384/KH-BCH về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương năm 2017.

       Ngày 25/01/2017, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 13/QĐ-SCT về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương Hòa Bình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212