Ngành

Ngày 14/4/2017, Ban chỉ huy PCTT & TKCN ngành Công Thương ban hành Kế hoạch số 384/KH-BCH về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương năm 2017.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập