Ngành

       Ngày 25/01/2017, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 13/QĐ-SCT về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương Hòa Bình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập