Ngành

Ngày 27/8/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1318/KH-SCT về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

(Kế hoạch chi tiết đí kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập