Ngành

Ngày 04/4/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 415/KH-BCH về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công thương năm 2019.

(Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập