Ngành

Ngày 09/01/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 09/QĐ-SCT về việc Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập