Ai đang online

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

Ngày 09/01/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 09/QĐ-SCT về việc Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương.

Ngày 14/4/2017, Ban chỉ huy PCTT & TKCN ngành Công Thương ban hành Kế hoạch số 384/KH-BCH về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương năm 2017.

       Ngày 25/01/2017, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 13/QĐ-SCT về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương Hòa Bình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy