TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 18/02/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 25/QĐ-SCT về việc ban hành Chương trình tổng thể của Sở Công Thương Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Ngày 09/8/2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1576/KH-SCT về việc phát triển ngành Công Thương Hòa Bình năm 2022.

Attachments:
Download this file (kehoachch.pdf)kehoachch.pdf[ ]1642 kB

Ngày 27/8/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1318/KH-SCT về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Ngày 31/7/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1006/KH-SCT về việc phát triển ngành công thương Hòa Bình năm 2020.

Ngày 04/4/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 415/KH-BCH về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công thương năm 2019.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212