Thanh tra

      Ngày 07/12/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 257/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập