TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 05/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 241/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Công tác thanh tra năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực mà xã hội quan tâm, búc xúc như: Xăng dầu; vật liệu nổ công nghiệp; tư vấn chuyên ngành điện lực, cụ thể:

Thanh tra chuyên ngành, thực hiện 03 cuộc thanh tra, bao gồm: Thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (dự kiến 16 đơn vị); thanh tra về kinh doanh xăng dầu (dự kiến 33 đơn vị) và thanh tra về tư vấn chuyên ngành điện lực (dự kiến 09 đơn vị).

Các nội dung thanh tra khác: Thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao; thanh tra lại khi có đủ cơ sở theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010; thanh tra các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương; thanh tra các vụ việc do Lãnh đạo Sở giao.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212