TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 1299 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 05/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 241/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

      Ngày 07/12/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 257/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212