Thương mại

      Ngày 24/02/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập