Năng lượng

      Ngày 22/4/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập