Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

        Ngày 21/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Attachments:
Download this file (QD 1789.pdf)QD 1789.pdf[ ]2983 kB

         Ngày 23/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020.

Attachments:
Download this file (DOC112503-006.pdf)DOC112503-006.pdf[ ]420 kB

         Ngày 12/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4869/QĐ-BCT về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212