Kỹ thuật an toàn và môi trường

Ngày 26/02/2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 290/KH-SCT về việc tổ chức triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 ngành Công Thương.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập