TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 26/02/2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 290/KH-SCT về việc tổ chức triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 ngành Công Thương.

        Ngày  18/01/2017, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 87/KH-SCT về việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Ngành Công Thương.

     Ngày 20/3/2017, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐATTP về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Attachments:
Download this file (DOC100203.pdf)DOC100203.pdf[ ]1098 kB

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212