* Lãnh đạo Chi cục QLTT:

- Chi cục trưởng: Nguyễn Bá Thức.

- Phó Chi cục trưởng:

+ Hoàng Đức Trường.

+ Trương Thanh Sơn.

+ Nguyễn Công Ích.

 * Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức – Hành chính.

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

- Phòng Thanh tra – Pháp chế.

 * Các Đội QLTT:

- Đội QLTT số 1 (thành phố Hòa Bình).

- Đội QLTT số 2 (huyện Kỳ Sơn).

- Đội QLTT số 3 (huyện Kim Bôi).

- Đội QLTT số 4 (huyện Tân Lạc).

- Đội QLTT số 5 (huyện Lạc Sơn).

- Đội QLTT số 6 (huyện Đà Bắc).

- Đội QLTT số 7 (huyện Mai Châu).

- Đội QLTT số 8 (huyện Cao Phong).

- Đội QLTT số 9 (huyện Lạc Thủy).

- Đội QLTT số 10 (huyện Lương Sơn).

- Đội QLTT số 11 (huyện Yên Thủy).

- Đội QLTT số 12 (Đội Chống buôn lậu).

- Đội QLTT số 13 (Đội Chống hàng giả và gian lận thương mại).