Sở công thương

 

 

Lãnh đạo sở

   

Họ và tên 

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Tiến Dũng

 Giám đốc

 02183.852058

 Vũ Xuân Khải

 Phó Giám đốc

 02183.852058

 Bùi Xuân Hùng

 Phó Giám đốc 

     02183.852058

 

 Văn phòng sở

 

Nguyễn T Thu Hà

Chánh văn phòng 

 02183.852058

 Hoàng Xuân Tiến

 Phó Chánh văn phòng

 02183.852058

 

 Thanh tra Sở

 

 Phạm Trung Hân

 Chánh Thanh tra

 02183.852058

 Trần T Thu Nguyệt

 Phó Chánh Thanh tra

 02183.852058

Trần Quốc Huy

 Phó Chánh Thanh tra

 02183.852058

 

 P. Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

 

Nguyễn Thị Minh

 Trưởng phòng 

 02183.852058

 Đinh T Vân Giang

     Phó Trưởng phòng

   02183.852058

 

P. Quản lý Thương mại

 

 Trần Trung Hiếu

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Nguyễn T Bích Hồng

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

Lê Thanh Phương

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý Công nghiệp

 

 Bùi Đăng Vượng

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Vũ Tiến Hương

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

P. Kỹ thuật An toàn & Môi trường

 

 Phạm Văn Báo

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Đào Trọng Đệ

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 Trần Thị Thu Hiền

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý năng lượng

 

 Lê Xuân Thu

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Đoàn Anh Tuấn

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 Bùi Xuân Hưng

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế

 

Nguyễn Thị Thủy

 Trưởng phòng

 02183.852058

Lê Xuân Hải

 Phó Trưởng phòng

 02183.852058

 

 Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp

 

 Nguyễn Hải Đăng

 Giám đốc

 02183.601054

 Phan Minh Tuyến

 Phó Giám đốc

 

 

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Viết bởi Super User