Ai đang online

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

 

   

Lãnh đạo sở

   

Họ và tên 

Chức vụ

Số điện thoại

 Vũ Mai Hồ

 Giám đốc

 02183.852058

 Vũ Xuân Khải

 Phó Giám đốc

 02183.852058

 Bùi Xuân Hùng

 Phó Giám đốc 

 02183.852058

 

 Văn phòng sở

 

Trần Quốc Huy

Chánh văn phòng

 02183.852058

 Hoàng Xuân Tiến

 Phó Chánh văn phòng

 02183.852058

 Nguyễn T Thu Hà

 Phó Chánh văn phòng

 02183.852058

 

 Thanh tra Sở

 

 Phạm Trung Hân

 Chánh Thanh tra

 02183.852058

 Trần T Thu Nguyệt

 Phó Chánh Thanh tra

 02183.852058

 

 P. Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

 

Nguyễn Thị Minh

 Trưởng phòng 

 02183.852058

Văn Trọng Khôi

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

Vũ Văn Khoa

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

P. Quản lý Thương mại

 

 Trần Ngọc Mai

 Trưởng phòng 

 02183.852058

 Nguyễn T Bích Hồng

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 Trần Trung Hiếu

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý Công nghiệp

 

 Bùi Đăng Vượng

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Vũ Tiến Hương

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

P. Kỹ thuật An toàn & Môi trường

 

 Phạm Văn Báo

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Đào Trọng Đệ

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 Trần Thị Thu Hiền

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý năng lượng

 

 Lê Xuân Thu

 Trưởng phòng

 02183.852058

 Đoàn Anh Tuấn

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 Bùi Xuân Hưng

 Phó trưởng phòng

 02183.852058

 

 P. Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế

 

Nguyễn Thị Thủy

 Trưởng phòng

 02183.852058

Nguyễn Quý Hưng

 Phó Trưởng phòng

 02183.852058

Lê Xuân Hải

 Phó Trưởng phòng

 02183.852058

 

Chi cục Quản lý thị trường

 

Nguyễn Bá Thức 

Chi cục trưởng

 02183.883723

Hoàng Đức Trường

Phó Chi cục trưởng

 02183.888493

Trương Thanh Sơn

Phó Chi cục trưởng

 

Nguyễn Công Ích

Phó Chi cục trưởng

 
 

 Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp

 

 Nguyễn Hải Đăng

 Giám đốc

 02183.601054

 Phan Minh Tuyến

 Phó Giám đốc

 

Đinh T Vân Giang

 Phó Giám đốc

 

 

 

Tự hào hàng Việt Nam

bano2

Thủ tục hành chính

tthc1

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy