Tin trong nước
dkag 
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: pvn.vn)

       Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra. Dự kiến trong năm 2017, PVN sẽ đạt lợi nhuận sau thế khoảng 18,4 nghìn tỷ đồng.

            Khai thác dầu thô vượt 2% kế hoạch

Báo cáo của PVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, theo đó đã có 1 phát hiện dầu khí mới, đồng thời PVN đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Đáng chú ý, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 7,9 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 52,0% kế hoạch năm.

Đại diện PVN cho biết, sản lượng khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1% - tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng, ở nước ngoài đạt 0,97 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch 6 tháng.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí trong nửa đầu năm nay cũng đạt 5,25 tỷ m3, bằng 97,6% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,5% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 909 nghìn tấn và sản xuất xăng dầu đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm.

Với các kết quả trên, tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm.

"Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra. Sau 6 tháng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm," đại diện PVN cho biết thêm.

Nộp ngân sách dự báo vượt kế hoạch

Theo chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong năm nay khai thác 15,2 triệu tấn dầu thô. Để hoàn thành kế hoạch trên, lãnh đạo PVN đã chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của tập đoàn, cũng như bám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tập đoàn cũng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông và tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

"Tập đoàn sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm 2017 sẽ khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô ở trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương," đại diện PVN cho hay.

Dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46-50USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 quanh mức 50USD/thùng, với mức giá này, dự kiến doanh thu 6 tháng cuối năm của PVN sẽ đạt 218 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách 36 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, với khả năng hoàn thành kế hoạch trong những tháng còn lại sẽ đưa doanh thu toàn tập đoàn năm 2017 sẽ đạt 465 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách 80,2 nghìn tỷ đồng, vượt 7,5% so với kế hoạch đề ra.

Trước yêu cầu trên, lãnh đạo tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Hơn nữa, tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp để phát huy tối đa công suất các nhà máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo PVN sẽ thực hiện nghiêm chỉnh theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó sẽ phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

"Lãnh đạo tập đoàn sẽ tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của tập đoàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra," đại diện PVN nhấn mạnh thêm.

Nguồn: vietnamplus.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập