TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
binhongia 
 Quỹ bình ổn xăng dầu còn gần 2.200 tỷ đồng

         Theo báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố mới đây cho biết, số dư đầu kỳ trong tháng 4/2017 của Quỹ bình ổn xăng dầu còn 2.010 tỷ đồng.

          Lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/4/2017, con số này là 1.831,3 tỷ đồng.

          Số trích lập tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/4/2017 là 769,4 tỷ đồng.

          Số chi sử dụng là 428 tỷ đồng.

          Số dư cuối kỳ tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/4 còn 2.175,6 tỷ đồng.

           Theo Bộ Công Thương, việc tính toán số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu được căn cứ vào Nghị định số 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Căn cứ Thông tư liên tịch số 90 năm 2016 của Liên bộ Công Thương - Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá căng dầu theo quy định tại Nghị sịnh số 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Việc tính toán cũng được căn cứ vào Văn bản số 16260 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá căng dầu. Căn cứ vào sao kê các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ Bình ổn giá của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank).

Nguồn: ndh.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212