Tin trong nước
tthmhg 
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội nghị

Ngày 18/12/2018, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành (quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế hoạch - đầu tư, tư pháp, nông nghiệp nông thôn, thông tin truyền thông, xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động và thương binh xã hội…), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học.

         Trước đó, Bộ Công Thương tổ chức 2 cuộc Hội thảo để xin ý kiến về đề cương Chiến lược, đồng thời tiếp thu văn bản góp ý của các Bộ, ngành và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về các nội dung của Dự thảo, đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Dự thảo Chiến lược đã được chia thành từng giai đoạn, đồng bộ về thời gian với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của quốc gia; xây dựng các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng giai đoạn; có định hướng và giải pháp thực hiện phù hợp như: Nhóm giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh theo cam kết quốc tế; nhóm giải pháp phát triển hạ tầng thương mại; nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết thị trường; nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thương mại; nhóm giải pháp gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản phẩm; nhóm giải pháp hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ... Các giải pháp và các đề án, nhiệm vụ của Dự thảo Chiến lược hướng tới việc giải quyết được các vấn đề về tổ chức kênh phân phối (truyền thống và hiện đại); về loại hình, phương thức kinh doanh; về kết cấu hạ tầng thương mại; về các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phù hợp với tính chất, đặc điểm của thị trường theo ngành hàng, theo khu vực (thành thị và nông thôn)… qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Dự thảo Chiến lược cũng được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các nội dung cam kết với WTO và các hiệp định thương mại song phương, đa phương khác mà Việt Nam đã và đang ký kết liên quan đến mở cửa thị trường dịch vụ phân phối.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong những năm qua, thương mại trong nước tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về hàng hóa cho nhân dân và góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế. Trong giai đoạn từ năm 2006-2018, mặc dù đầu tư từ nguồn ngân sách còn hạn chế nhưng đóng góp bình quân của thương mại trong nước trong GDP đều đạt mức trên 10%/năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 12-13% tổng lao động xã hội (đứng thứ ba sau ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta có mức tăng trưởng nhanh; trong giai đoạn 2006-2010, mức tăng bình quân là 16,1%/năm, trong giai đoạn 2011-2015 có mức tăng 11,38%/năm, giai đoạn 2016-2018 dự kiến tăng 10,55%/năm. Tính chung từ 2006 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa luôn cao gấp 1,5-2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP trong cùng thời kỳ…

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thương mại quốc tế thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ cũng ngày càng quan tâm đến phát triển thương mại thị trường trong nước. Trong những năm trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số quyết định phê duyệt các đề án có tính dài hạn nhằm phát triển thương mại trong nước như: Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại trong nước đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020… Tuy nhiên đến nay, có thể nói, Việt Nam vẫn đang thiếu một chiến lược tổng thể và toàn diện để đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước một cách bền vững. Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chiến lược phát triển thương mại trong nước cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước thông qua việc kết nối các nhà sản xuất với các kênh phân phối, kết nối khu vực nông thôn với khu vực thành thị, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản phẩm…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến hữu ích từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ các hiệp hội, tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đã được chia sẻ để xây dựng Chiến lược bảo đảm tính toàn diện, với phạm vi rộng và bao quát được hết những vấn đề cơ bản trong phát triển thương mại trong nước, bảo đảm sự tiếp nối phù hợp và thống nhất trong tổng thể định hướng chung về phát triển thương mại trong nước của Việt Nam từ những giai đoạn trước tới nay.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được Bộ Công Thương trân trọng tiếp nhận và tổng hợp, trên cơ sở đó Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nguồn: moit.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập