TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
bctcgkdkh 
 ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư - kinh doanh thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý giai đoạn 2019 - 2020.

       Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%).

Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP (sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương) là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương là 72,1%.

Cụ thể, các ngành nghề sẽ được cắt giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian tới gồm: an toàn thực phẩm (đề xuất cắt giảm 79 điều kiện, đơn giản hóa 34 điều kiện trên tổng số 132 điều kiện hiện hành);

Thuốc lá (chuyển hậu kiểm 8 điều kiện trên tổng số 65 điều kiện hiện hành); rượu (đề xuất cắt giảm 6 điều kiện, chuyển hậu kiểm 7 điều kiện trên tổng số 30 điều kiện hiện hành); hóa chất (đề xuất cắt giảm 15 điều kiện, đơn giản hóa 24 điều kiện, chuyển hậu kiểm 12 điều kiện trên tổng số 77 điều kiện hiện hành);

Sản xuất, nhập khẩu và bảo hành ô tô (đề xuất cắt giảm 2 điều kiện, chuyển hậu kiểm 1 điều kiện trên tổng số 13 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này). Đối với lĩnh vực khoáng sản, đề xuất cắt giảm 1 điều kiện trên tổng số 6 điều kiện hiện hành; lĩnh vực than đề xuất cắt giảm 1 điều kiện trên tổng số 8 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Nguồn: xaluan.com

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212