TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
dgdn2018k 
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh điều hành phiên đấu giá

            Ngày 26/9/2018, phiên “Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 94.000 tấn đường năm 2018” đã được Bộ Công Thương tổ chức công khai, minh bạch và thành công.

          Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 theo cam kết WTO/ATIGA được đưa ra đấu giá là 94.000 tấn; trong đó, khối lượng đường thô là 65.000 tấn, khối lượng đường tinh luyện là 29.000 tấn, mức giá sàn đưa ra đấu giá là 1.400.000 đồng/tấn áp dụng cho cả đường thô và đường tinh luyện. Tổng cộng có 19 thương nhân đã tham gia đấu giá, trong đó 17 thương nhân có hồ sơ và phiếu bỏ giá hợp lệ, 2 thương nhân hồ sơ đấu giá không hợp lệ.

Kết quả đấu giá cho thấy: Lượng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện 29.000 tấn đã được 7 thương nhân mua hết, với khối lượng trúng đấu giá ở mức cao nhất là 20.000 tấn (Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk), mức khối lượng trúng đấu giá thấp nhất là 1.000 tấn; giá trúng đấu giá thấp nhất là 1.610.000 đồng/tấn, cao nhất là 3.000.000 đồng/tấn.

Lượng hạn ngạch nhập khẩu đường thô 65.000 tấn chỉ có 4 thương nhân trúng đấu giá với khối lượng mua là 30.000 tấn, trong đó, riêng Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trúng đấu giá với khối lượng 20.000 tấn, 3 doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá khối lượng 10.000 tấn, gồm: Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 4.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 4.000 tấn; Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa 2.000 tấn. Giá trúng đấu giá thấp nhất là giá sàn, cao nhất là 1.450.000 đồng/tấn.

Ông Nguyễn Xuân Trung - Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam - nhận xét, phiên “Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018” đã được Bộ Công Thương tổ chức đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng, có ý nghĩa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, kết quả đã phản ánh đúng qui luật thị trường và tình hình cung - cầu đường trên thị trường hiện nay.

Nguồn: congthuong.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212