TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
khnct40 
 

        Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 4246/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

            Theo đó, mục tiêu tổng quát là các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thuơng nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.

Cụ thể, nội dung Kế hoạch gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế; Hỗ trợ doanh ngiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc CMCN 4.0; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động là 60 tỷ đồng. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh ngiệp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lâof Đề án kinh phí chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp kinh phí vào dự toàn chi ngân sách hàng năm của Bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2017.

Nguồn: moit.gov.vn

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212