TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tvptcnvtmgd 
 Công trình doTrung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tư vấn, giám sát

Trong những năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình luôn thực hiện và triển khai tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao.Với chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngoài nhiệm vụ triển khai về công tác khuyến công, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm còn thực hiện dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương. Dịch vụ tư vấn giúp các chủ đầu tư chuẩn bị và bắt đầu triển khai xây dựng các dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, theo đúng trình tự về thủ tục pháp lý, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình lập đúng quy định, thiết kế phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn; việc quản lý dự án đối với các nhà đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn.

            Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên từ những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, cùng với những giải pháp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức, Ban Giám đốc Trung tâm, đặc biệt được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Sở Công Thương Hòa Bình. Hoạt động tư vấn của Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định và phát triển khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ viên chức thường xuyên được cử đi bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến ... Từ đó chất lượng sản phẩm của dịch vụ tư vấn ngày được nâng cao, các công trình tư vấn thực hiện luôn đảm bảo tính chính xác, đúng tiến độ được chủ đầu tư cũng như các đơn vị sử dụng đánh giá cao.

Năm 2016,  Trung tâm đã ký kết 6 hợp đồng dịch vụ tư vấn, với tổng giá trị đạt trên 250 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2017, Trung tâm thực hiện triển khai công việc hợp đồng đã ký kết của năm 2016.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình phối hợp tốt với các chủ đầu tư, triển khai thực hiện tư vấn đảm bảo đúng yêu cầu, hiệu quả trong triển khai dự án, Trung tâm sẽ quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch, tiếp tục góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm tốt chức năng phục vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212