Ai đang online

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

tvptcnvtmgd 
 Công trình doTrung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tư vấn, giám sát

Trong những năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình luôn thực hiện và triển khai tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao.Với chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngoài nhiệm vụ triển khai về công tác khuyến công, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm còn thực hiện dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương. Dịch vụ tư vấn giúp các chủ đầu tư chuẩn bị và bắt đầu triển khai xây dựng các dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, theo đúng trình tự về thủ tục pháp lý, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình lập đúng quy định, thiết kế phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn; việc quản lý dự án đối với các nhà đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn.

Thủ tục hành chính

tthc1

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy