TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Trong những tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

tctkd1217 
 Hòa Bình tăng cường tiết kiệm điện tại các đơn vị chiếu sáng công cộng

Để tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

cqnnh 
 Hòa Bình chấn chỉnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 10 năm 2017, còn rất nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tnh chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Thông tư liên tịch số 11l/2009/TTLT/BTC-BCT. Để thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 18/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1506/SCT-QLNL. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

dentu 
 Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hòa Bình

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị điện Nhật Hàn triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hòa Bình và Chi cục Quản lý thị trường.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212