ttnld 
 Hệ thống đèn chiếu sáng bảo vệ trụ sở cơ quan sử dụng năng lượng mặt trời tại Sở Công Thương

        Trong những năm qua, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp về sử dụng năng lượng.