TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 123 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cqnnh 
 Hòa Bình chấn chỉnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 10 năm 2017, còn rất nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tnh chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Thông tư liên tịch số 11l/2009/TTLT/BTC-BCT. Để thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 18/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1506/SCT-QLNL. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

dentu 
 Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hòa Bình

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị điện Nhật Hàn triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hòa Bình và Chi cục Quản lý thị trường.

ttnld 
 Hệ thống đèn chiếu sáng bảo vệ trụ sở cơ quan sử dụng năng lượng mặt trời tại Sở Công Thương

        Trong những năm qua, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp về sử dụng năng lượng.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212