Tiết kiệm năng lượng
IMG 3664 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương phát biểu kết luận buổi làm việc

Ngày 10/6/2022, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cùng dự có đồng chí Dương Quốc Thắng- Phó Giám đốc Sở Công Thương, phụ trách công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; Trưởng một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, sự chỉ đạo của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương, hoàn thành cơ bản các nội dung công tác chuyên môn: Hoàn thành quyết toán các đề án khuyến công quốc gia năm 2021; triển khai nhiệm vụ khuyến công địa phương, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo kế hoạch; triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn xây dựng đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng công trình theo quy định. Thực hiện tốt công tác thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Nguồn kinh phí được giao thực hiện Chương trình khuyến công địa phương và Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hòa Bình còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng còn gặp khó khăn do phải cạnh tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp bên ngoài có cùng chức năng hoạt động. Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của Trung tâm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt gây khó khăn cho công tác đảm bảo hoạt động thường xuyên tại đơn vị...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, tập trung nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến công tác đầu tư công trình: Đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phòng triển lãm, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh; nghiên cứu tham mưu, đề xuất xây dựng thêm gian hàng trưng bày, triển lãm tại phía mặt trước Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Chuẩn bị bố trí viên chức vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình sau khi được giao tiếp quản. Tham mưu, đề xuất phát hành cuốn giới thiệu sản phẩm chủ lực tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

TTKC&TVPTCN

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập