TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 Hoi thao
 Hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp và Hỗ trợ kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam”

Ngày 20/4/2022, tại Hà Nội Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp và Hỗ trợ kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc.

Chủ trì hội thảo là Lãnh đạo Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); Lãnh đạo Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tham dự hội thảo còn có Trung tâm Tiết kiệm năng lượng; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Đoàn công tác của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình do đồng chí Phan Minh Tuyến làm Trưởng đoàn đã tham dự hội thảo.

Hội thảo đã được các chuyên gia về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng chia sẻ kinh nghiệm: Giám đốc dự án Cơ quan năng lượng Hàn Quốc giới thiệu về “Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng trưởng xanh tại Việt Nam và “Kiểm toán năng lượng và nghiên cứu tiền khả thi”; đại diện Bộ Công Thương trình bày chuyên đề “Các chính sách và giải pháp của Việt Nam để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng trong giai đoạn 2019-2030. Các dự án hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc”; Viện nghiên cứu Hàn Quốc về biến đổi khí hậu KRIC trao đổi về “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp của chính quyền địa phương”; Viện chiến lược phát triển Hàn Quốc KDS trình bày kế hoạch “Kế hoạch xây dựng năng lực và quản lý công tác thực hiện”; Viện tăng trưởng xanh toàn cầu GGGI chia sẻ kinh nghiệm “Về các chính sách và thực tiễn kế hoạch hành động trong công tác sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả và tăng trưởng xanh tại Hàn Quốc”; phần hỏi đáp đối với Lãnh đạo Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Lãnh đạo Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đại diện đến từ Đại sứ quán Hàn Quốc và các chuyên gia đến từ các tổ chức như KOICA, KEA, KRIC, KDS của các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TKNL diễn ra thẳng thắn, sôi nổi. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Cấp chứng chỉ Kiểm toán năng lượng, nghiên cứu và tư vấn về thị trường tín chỉ Cacbon (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Đà Nẵng); chất lượng đào tạo của các  cơ quan đơn vị khi đào tạo các kiểm toán viên năng lượng (Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Ninh Bình); chính sách hỗ trợ kinh phí TKNL đối với các đơn vị sử dụng nguồn năng lượng nhiều (Công ty Formosa Hà Tĩnh); nguồn kinh phí ODA tài trợ thực hiện nội dung Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình).

Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đánh giá rất cao phần trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ các tổ chức năng lượng Hàn Quốc, Việt Nam và các ý kiến hỏi đáp và thảo luận của các tỉnh, thành phố, các tổ chức, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc triển khai “Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp và Hỗ trợ kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam” vào đầu tháng 5/2022.

TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8