Tiết kiệm năng lượng

Trong những tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm cùng với phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố phối hợp, rà soát các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng các đề án khuyến công các năm tiếp theo. Đối với đề án khuyến công quốc gia đã có Quyết định giao kế hoạch kinh phí năm 2022 (theo QĐ số 2996/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), Trung tâm đã rà soát hồ sơ Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” đối với Công ty Cổ phần S Life; Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ JAENEUNG; Công ty TNHH MTV Dũng Thắng HB. Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký máy móc, thiết bị Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ JAENEUNG; Công ty Cổ phần S Life máy móc, thiết bị vẫn giữ nguyên theo đề án đã đăng ký. Công ty TNHH MTV Dũng Thắng HB xin điều chỉnh lại nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị để phù hợp với thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với đề án khuyến công địa phương Trung tâm đã kiểm tra, đánh giá thực tế nhu cầu, điều kiện tham gia đề án tại Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong; Công ty TNHH đầu tư phát triển TM-DV Bảo Anh chuẩn bị cho công tác lập, trình thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2022. Về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hòa Bình năm 2022, Trung tâm đã khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng khái toán triển khai tại các điểm trường Thây Voi, Vôi Thượng thuộc Trường TH&THCS xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình theo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp được Trung tâm thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, tạo được sự tín nhiệm, tin tưởng của các chủ đầu tư dự án. Về công tác thông tin, hoàn thành công tác biên tập, phát hành “Bản tin Công Thương Hòa Bình” số Tết Nhâm Dần 2022, tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử của Sở; qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực Công Thương và nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân (thông tin hoạt động ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới) kịp thời.

Trong thời gian tới, để hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả hơn nữa, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai các đề án khuyến công, để có phương án điều chỉnh cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án; tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn công nghiệp đã ký bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập