TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 2342
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 30/12/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bùi Xuân Hùng; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Trong năm Trung tâm đã triển khai Kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.505 triệu đồng. Thực hiện các đề án khuyến công nội dung: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công; thông qua đề án khuyến công đã góp phần động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn, đặc biệt là những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ vì các cơ sở này hầu hết đang gặp khó khăn về vốn và sự tiếp cận phương thức sản xuất khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp được đơn vị thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, tạo được sự tín nhiệm, tin tưởng của các chủ đầu tư dự án; kết quả doanh thu đạt 189,605 triệu đồng. Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021 được triển khai thực hiện tốt với kinh phí thực hiện là 90 triệu đồng, qua đó giúp nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Về công tác thông tin, hoàn thành công tác biên tập, phát hành “Bản tin Công Thương Hòa Bình” định kỳ hai tháng/một số, tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử của Sở; qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực Công Thương và nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân (thông tin hoạt động ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới) kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã đánh giá cao kết quả mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí yêu cầu bước sang năm 2022, Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; mở rộng lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp tạo nguồn thu cho đơn vị và đóng góp ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường hơn nữa công tác thông tin liên quan đến lĩnh vực Công Thương thông qua Bản tin, Trang thông tin điện tử của Sở; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của đơn vị.

TTKC&TVPTCN

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8