TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 1508

Các đại biểu thăm quan Mô hình chiếu sáng học đường do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện tại Trường Tiểu học Đồng Chum, huyện Đà Bắc

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là mục tiêu quan trọng đang được các cấp, các ngành quan tâm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó, đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo ý thức tích cực về sử dụng năng lượng và thúc đẩy các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

Xác định hoạt động tuyên truyền là giải pháp chủ yếu để đưa Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống nên ngay từ khi triển khai, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng tháng, từng quý và cả năm. Theo đó, giai đoạn 2014-2021, Trung tâm tổ chức 07 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cán bộ kỹ thuật, quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn các huyện, thành phố và khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Viết các bài tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Báo Hòa Bình, Tạp chí ánh sáng và cuộc sống. Biên soạn, in ấn và phát hành 2.000 cuốn sổ tay, 4.000 tờ rơi, 500 tờ gấp, 7.000 tờ dán hướng dẫn tiết kiệm điện trong hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chương trình giao lưu “Trường học chung tay tiết kiệm năng lượng” tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn; Chương trình “Tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học”. Đặc biệt, một trong những giải pháp trọng tâm được Trung tâm chú trọng triển khai trong thời gian qua là xây dựng mô hình chiếu sáng công cộng dùng thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lắp đặt các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế bóng đèn hiệu xuất thấp tiêu tốn năng lượng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng hiệu xuất cao trong chiếu sáng công cộng, phòng làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy Hòa Bình, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh. Xây dựng mô hình thí điểm chiếu sáng học đường sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở các xã: Liên Hòa, An Bình, An Lạc huyện Lạc Thủy và trường Tiểu học Đồng Chum, huyện Đà Bắc.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình… thông qua các tài liệu, ấn phẩm thông tin, phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng. Xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiết kiệm năng lượng.

TTKC&TVPTCN

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8