TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

dakc12189 
 Các đại biểu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Ngày 14/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ gia dụng” tại xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tham gia nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lạc Sơn, UBND xã Liên Vũ.

kc9tdn2018 
 Đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gạch terrazzo

Trong những năm qua, công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

mhtdt818 
 Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn

Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2018,ngày 30/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gạch terrazzo.Tham dự Hội nghị có đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn, UBND xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn), Hộ kinh doanh Phạm Văn Luận và một số doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng.

kc6tdn2018 
 Các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã góp phần thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển một cách bền vững

        Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

kc4t18m 
 Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đề án Trang tin khuyến công trên truyền hình

Trong những tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212