TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
IMG 30817 
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đoái tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa hợp kim nhôm".Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp(Sở Công Thương), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế& Hạ tầng huyện Lạc Sơn,UBND xã Xuất Hóa(huyện Lạc Sơn)vàHộ kinh doanh Nguyễn Văn Đoái.

kc2l 
 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung"

         Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2017, ngày 18/7/2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung". Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Yên Thủy, UBNDxã Đoàn Kết và Công ty TNHH Nam Sơn.

hbhjhjkjkj 
 Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong in phun chất lượng cao"

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

khuyenconghj 
 Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong in phun chất lượng cao"

Trong những năm qua, công tác khuyến công của tỉnh Hòa Bình đã tạo được những thành quả đáng khích lệ, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (công nghiệp nông thôn) và làng nghề ngày càng phát triển, đời sống của người lao động và cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện.

IMG 3420 
 Hội đồng thẩm định các Đề án khuyến công địa phương tổ chức Hội nghị thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2017

Ngày 11/5/2017, Hội đồng thẩm định các Đề án khuyến công địa phương tổ chức Hội nghị thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2017. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 24/4/2017 của Sở Công Thương; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp và đại diện đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công địa phương năm 2017.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212