Ai đang online

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

dakc917 
 Các đại biểu thăm quan mô hình trình diễn

         Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần WILSON Hòa Bình triển khai đề án  "Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gỗ ván sàn". Trong đó việc tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gỗ ván sàn là 1 bước quan trọng trong quá trình triển khai đề án.

IMG 30817 
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đoái tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa hợp kim nhôm".Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp(Sở Công Thương), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế& Hạ tầng huyện Lạc Sơn,UBND xã Xuất Hóa(huyện Lạc Sơn)vàHộ kinh doanh Nguyễn Văn Đoái.

kc2l 
 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung"

         Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2017, ngày 18/7/2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung". Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Yên Thủy, UBNDxã Đoàn Kết và Công ty TNHH Nam Sơn.

hbhjhjkjkj 
 Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong in phun chất lượng cao"

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

khuyenconghj 
 Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2017 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong in phun chất lượng cao"

Trong những năm qua, công tác khuyến công của tỉnh Hòa Bình đã tạo được những thành quả đáng khích lệ, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (công nghiệp nông thôn) và làng nghề ngày càng phát triển, đời sống của người lao động và cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện.

Tự hào hàng Việt Nam

bano2

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN:

02183.899.225

Thi hanh hien phap 2013 copy