TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Quyết định thành lập BCĐ ISO. Cụ thể:

Các quy trình nội bộ của HTQLCL. Cụ thể:

Các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể:

Attachments:
Download this file (QUY TRiNH TTHC.rar)QUY TRiNH TTHC.rar[ ]4107 kB

Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Cụ thể:

Hồ sơ công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Cụ thể:

Attachments:
Download this file (Ho so.rar)Ho so.rar[ ]1877 kB

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212