TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

       Ngày 19/11/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương.

Quyết định thành lập BCĐ ISO. Cụ thể:

Các quy trình nội bộ của HTQLCL. Cụ thể:

Các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể:

Attachments:
Download this file (QUY TRiNH TTHC.rar)QUY TRiNH TTHC.rar[ ]4107 kB

Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Cụ thể:

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212