TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kdcntkm 
 Ảnh minh họa

        Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020. Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 5 về điện:

        Tiêu chí 5.1 về hệ thống điện đạt chuẩn: Là hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện theo quy định;100% số hộ sử dụng điện từ các nguồn đạt yêu cầu.

Tiêu chí 5.2 về tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%: Là các hộ sử dụng điện an toàn, nguồn từ lưới điện quốc gia có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình; các hộ sử dụng điện từ nguồn điện khác (nếu có), bao gồm: Năng lượng tái tạo, trạm diezen độc lập, yêu cầu có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình. Số giờ cấp điện trong ngày lớn hơn 12 giờ/ngày.

Tiêu chí 5.3 về tỷ lệ km đường trục chính của thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng ≥ 60%: Là hệ thống điện trong nhà và ngoài nhà đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật; tỷ lệ km đường trục chính của thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng ≥ 60%.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212