Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

hanoigiftshow

 baner hanoi gift show 2019

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

kdcntkm 
 Ảnh minh họa

        Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020. Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 5 về điện:

ntm9tdn2018 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

        Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm của cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân địa phương, diện mạo các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

dntmgd 
 Kéo đường dây điện mới tại các xã nông thôn

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnhHòa Bìnhđiện nông thôn (tiêu chí số 4) có 161/191 xã đạt tiêu chí chiếm 84,3% và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) trong đó có chợ là 36/70 chợ chiếm 51,4%.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212