An toàn điện
 thuydienhoabinh31020201

Công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2022 luôn được Sở Công Thương quan tâm, chú trọng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện

Vừa qua, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố; đơn vị quản lý vận hành lưới điện và chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nhằm chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2022 và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn công trình điện, công trình và phía hạ du đập của công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, giảm đến mức thấp nhất sự cố có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người dân, tài sản của nhà nước và nhân dân đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022. Chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Tăng cường kiểm tra các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện; triển khai thực hiện các phương án ứng phó với tình hình thiên tai, bão và mưa lũ; thực hiện các phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện đặc biệt là các hồ, đập thủy điện nhỏ xung yếu; rà soát công tác vận hành các hồ chứa thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du. Chủ động thực hiện tốt phương châm phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ + 5K + Vắc xin”.

Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn điện và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022. Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt là đối với các phụ tải quan trọng, công trình phòng chống thiên tai. Yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành lưới điện có công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Phối hợp với chính quyền địa phương chặt, tỉa cây, cành cây có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống lưới điện. Riêng Công ty Điện lực Hòa Bình ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên đề nghị tập trung xây dựng các phương án đảm bảo không để mất điện kéo dài tại khu vực xảy ra thiên tai, đảm bảo nguồn điện thông suốt tại khu vực của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình nhằm đảm bảo công tác trực ban 24/24h.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành khai thác công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022. Tổ chức quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành đảm bảo an toàn công trình. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) để có biện pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đảm bảo an toàn công trình, hạn chế tối đa áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải xả lũ. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy trí, biển báo...) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm theo các phương án đã phê duyệt phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp và an toàn công trình. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình, trong đó có công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Hàng ngày cập nhật/báo cáo thông tin thủy văn vận hành hồ chứa trên Website http://hothuydien.atmt.gov.vn theo quy định. Yêu cầu chủ đầu tư có công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập