TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 14030024
 Việc vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả luôn được Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, bão và mưa lũ nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa lũ lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Ngày 09/9/2021, Sở Công Thương có Văn bản số 1801/SCT-QLNL đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; phòng Kinh tế thành phố; các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; phòng Kinh tế thành phố: Tăng cường kiểm tra các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các phương án ứng phó với tình hình thiên tai, bão và mưa lũ; thực hiện các phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện đặc biệt là các hồ, đập thủy điện nhỏ xung yếu; rà soát công tác vận hành các hồ chứa thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du.

Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai, bão và mưa lũ có khả năng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai, bão và mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất. Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành phối hợp với chính quyền địa phương chặt, tỉa cây, cành cây có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống lưới điện.

Đối với chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Tổ chức quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; nghiêm túc tuân tủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành đảm bảo an toàn công trình; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) để có biện pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đảm bảo an toàn công trình, hạn chế tối đa áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải xả lũ. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy trí, biển báo...) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm theo các phương án đã phê duyệt phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp và an toàn công trình.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8