TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Hiện nay vị trí cột số 28 đường dây 371 E10.1 có nguy cơ bị đổ do dân đào đất để lấy mặt bằng trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông khu vực xung quanh vị trí cột số 28 đường dây 371 E10.1, đồng thời đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hòa Bình và Công ty Điện lực Hòa Bình khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Theo đó, đẩy nhanh tiến độ xử lý nguy cơ sạt lở vị trí cột số 28 đường dây 371 E10.1 theo nội dung thống nhất giữa UBND thành phố với Công ty Điện lực Hòa Bình và các đơn vị có liên quan tại Biên bản hiện trường ngày 21/7/2021. Trong thời gian chưa hoàn thành việc xử lý nguy cơ sạt lở vị trí cột số 28 đường dây 371 E10.1, đề nghị UBND thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Lãnh đạo tỉnh giao tại Công văn số 1126/UBND-CNXD ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8