TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 140684 IMG 5996

Công nhân Điện lực Lạc Sơn kiểm tra, bảo trì, nâng cấp lưới điện để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tiếp tục được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, ít xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng và không làm mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh còn xảy ra, ảnh hưởng đến vận hành hệ thống lưới điện, gây tai nạn, thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 4045,85 Km đường dây cao áp và 2.265 trạm biến áp với tổng dung lượng là 2.030,65 MVA. Trong đó: Truyền tải điện Hòa Bình quản lý 326,7 Km đường dây 500kV; 548,5 Km đường dây 220kV và 01 trạm biến áp 500kV với tổng dung lượng là 900 MVA. Truyền tải điện Ninh Bình quản lý 34,5Km đường dây 500kV; 25,97 Km đường dây 220kV. Công ty Thủy điện Hòa Bình quản lý 01 trạm/02 máy biến áp 220kV với tổng dung lượng là 126 MVA. Công ty Cổ phần xi măng Vĩnh Sơn quản lý 01 trạm/01 máy biến áp 110kV với tổng dung lượng là 16 MVA. Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý 238,98 Km đường dây 110kV và 07 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng là 340 MVA; 2.405,7 Km đường dây 35kV; 465,5 Km đường dây 22kV và 2.255 trạm biến áp với tổng dung lượng 648,65 MVA.

Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (BCĐ), Sở Công Thương đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và BCĐ chỉ đạo giải quyết các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn tồn tại trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp tăng cường công tác quản lý an toàn điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2021; bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dụng điện. Chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân đồng thời đảm bảo an toàn cho người và hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên BCĐ đã phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp giải quyết được 02 vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đường dây 35kV (thành phố Hòa Bình 01 vụ và huyện Đà Bắc 01 vụ) và đã tuyên truyền vận động nhân dân chặt được nhiều cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, BCĐ sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn tồn tại trên địa bàn tỉnh từ đó phân loại theo tính chất, mức độ vi phạm và xây dựng kế hoạch giải quyết, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng nhằm tránh tình trạng san, hạ mặt bằng, xây dựng nhà ở, công trình... vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các văn bản pháp luật quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở những địa phương, khu vực đang xảy ra vi phạm.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8